Táto stránka používa súbory cookies.
Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť a používateľské nastavenia v zmysle nasledujúcich podmienok

O nás

Sme advokátska kancelária so sídlom v Bratislave a Prahe, ktorá sa od roku 2017 špecializuje na poskytovanie komplexných právnych služieb pre korporátnu klientelu.

Náš tím má bohaté skúsenosti v celom spektre právnych oblastí s bezprostredným významom pre podnikateľský sektor, najmä v oblasti obchodného a občianskeho práva, práva nehnuteľností, duševného vlastníctva vrátane ochranných známok a licencií, regulácie podnikania a pracovného práva.

Medzi najbežnejšie právne služby, ktoré poskytujeme našim klientom, patrí právne poradenstvo vo všeobecných obchodných záležitostiach, príprava a revízia zmluvnej dokumentácie, zmeny v spoločnostiach a zápisy do príslušných registrov, majetkové transakcie (M&A), likvidácie spoločností, správa pohľadávok, zastupovanie klientov v súdnych a arbitrážnych sporoch a iné.

Naše služby poskytujeme v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

Likvidácia v roku 2020

Likvidácia je niekoľko mesiacov až rokov trvajúci proces, pri ktorom dochádza k vysporiadaniu firemných pohľadávok, záväzkov a majetku tak, aby mohla spoločnosť ukončiť svoju činnosť a požiadať o výmaz z obchodného registra.

Počas likvidácie spoločnosť používa obchodné meno s dodatkom „v likvidácii“, pričom ustanovený likvidátor ako štatutárny orgán v mene spoločnosti zaisťuje najmä speňaženie jej majetku, ukončenie prebiehajúcich zmlúv, vymáhanie pohľadávok a úhradu existujúcich dlhov.

Proces likvidácie je časovo a administratívne náročný, preto sa spoločnosti v tejto súvislosti často obracajú radšej na skúseného odborníka, ktorý im pomôže s prípravou podkladov, so zápismi do registrov, s komunikáciou s príslušnými úradmi a pod. Tým spoločnosť ušetrí čas a vo výsledku tiež množstvo energie a prostriedkov, ktoré by inak vynaložila pri svojpomocnej likvidácii.

Zároveň je potrebné pripomenúť, že likvidácie spoločností sa s účinnosťou od 1.10.2020 budú vyznačovať určitými špecifikami, ktoré povedú k výraznému navýšeniu nákladov.

Zatiaľ čo spoločnosti, ktoré vstúpia do likvidácie do 1.10.2020, ponesú len bežné náklady spojené s likvidáciou, spoločnosti vstupujúce do likvidácie od 1.10.2020 budú povinné zložiť u notára preddavok na likvidáciu vo výške 1 500 EUR, a zároveň budú musieť hradiť súvisiacu odmenu notára, ako aj odmenu likvidátora stanovenú novou vyhláškou.

Keďže celkové náklady na likvidáciu môžu po 1.10.2020 narásť minimálne o 1 500 EUR, podnikateľom zvažujúcim ukončenie činnosti, resp. zbavenie sa „spiacich“ spoločností, sa preto odporúča vstúpiť do likvidácie ešte pred uvedeným termínom, teda najneskôr ku dňu 30.9.2020.

Cenník

V prípade komplexnej likvidácie spoločnosti od A po Z naša advokátska kancelária na rozdiel od iných právnych služieb, pri ktorých účtujeme štandardnú hodinovú sadzbu, spolupracuje s klientom prevažne na báze paušálnej odmeny.

Zatiaľ čo iné subjekty zaoberajúce sa likvidáciami firiem (dokonca aj bez náležitého oprávnenia na poskytovanie právnych služieb) prezentujú často neúplné informácie o postupoch, cene a celkovej výške súvisiacich poplatkov, naša advokátka kancelária sa pri komunikácii s klientom snaží poskytnúť všetky relevantné údaje. Naše služby sú navyše kryté povinným poistením zodpovednosti za škodu, čo konkurenčné spoločnosti bežne neponúkajú.

V prípade, ak má klient záujem len o niektoré typy úkonov, napr. iba o vstup do likvidácie, podanie návrhu na rozhodnutie o zrušení spoločnosti súdom alebo o dokončenie prebiehajúcej likvidácie, cena našich služieb činí 70 EUR bez DPH za hodinu, pričom výsledná cena je obvykle nižšia, než základná cena komplexnej likvidácie.

Ak ide o komplexnú likvidáciu do 30.9.2020, základná cena zrušenia, likvidácie a výmazu spoločnosti z obchodného registra je 590 EUR bez DPH, pričom uvedená cena zahŕňa už aj hodnotu príslušných súdnych a správnych poplatkov.

Uvedená základná cena likvidácie platí najmä za podmienky, že likvidovanou spoločnosťou je s.r.o., ktorá si likvidátora vyberie z okruhu jej blízkych osôb (obvykle konateľ), že táto spoločnosť nie je účastníkom prebiehajúceho súdneho či iného konania, má riadne a včas podané všetky daňové priznania a nemá veľké množstvo nevysporiadaných záväzkov a pohľadávok.

Bližšie informácie o podmienkach spolupráce Vám radi poskytneme na požiadanie.

Kontakt

Ak máte záujem o bližšie informácie o našich službách, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť prostredníctvom kontaktného formulára alebo kontaktných údajov uvedených nižšie.

Mgr. Tomáš Vavro, advokát

+ 421 949 599 009

Konventná 626/9,
811 03 Bratislava,
Slovenská republika

Copyright © 2020 Mgr. Tomáš Vavro, advokát

Kontaktný formulár

Kliknutím na tlačidlo „odoslať správu“ potvrdzujete, že ste oboznámený/ná s podmienkami ochrany osobných údajov, ktoré sú dostupné na týchto stránkach.